fbpx
Energisnål LED-belysning i Fisher Clinicals höglager

Fisher Clinicals höglager har ny effektiv miljöbelysning

Fisher Clinical Services är ett av världens största företag inom medicinsk teknik och tjänster. Företaget har fastigheter och produktionslokaler över hela världen. Vid deras produktionsenhet i Horsham, södra England, så har företaget byggt ett nytt höglager med en lokalyta på 92 504 m3. I denna byggnad så ville de även där ha en energieffektiv belysningslösning. I lagergångarna eftersträvades en medelbelysningsstyrka på > 300 lux.

Valet av belysningslösning i höglagret föll på vår Smart LED™-armatur SunRAY. I byggnaden har använts SunRAY 8, SunRAY 8 Ultra samt SunRAY 6. SunRAY 8 har använts i lagergångarna med en speciell optik för smala ställagegångar i höglager där ljuset effektivt når golvet. SunRAY 8 Ultra har använts som allmänbelysning där det är högt i tak och SunRAY 6 vid lägre takhöjder. Armaturerna finns med olika färgtemperaturer på dioderna men här används dagsljusvitt ljus (5000 K).

Armaturen i lagergångarna har inbyggd rörelsesensor. I detta fall så används rörelsesensorerna till att sänka ner ljuset till 10 % av effekten efter 5 minuter om ingen rörelse detekterats. På så sätt så får man en mycket effektiv miljöbelysning.

Alternativet man tittade på var att använda armaturer med 400 watt SON-T ljuskällor. Antalet LED-armaturer blev 28 % färre än med SON-T 400 watt armaturer. Detta innebär 82 % lägre elkostnader och en minskning i koldioxidutsläpp från 145 till 30 ton per år. Alla kundens krav kunde med tillfredställelse uppfyllas.

Liknande nyheter