fbpx
Kilenkrysset och H&M beslutade att använda vår Smart LED-belysningslösning.

Kilenkrysset uppgraderar H&M:s centrallager med Smart LED från MondeVerde

Pressmeddelande 2019-03-04

Bygg- och fastighetskoncernen Kilenkrysset uppgraderar H&M:s stora centrallager utanför Eskilstuna med Smart LED-belysning från MondeVerde. Den nya belysningen ger ett dagsljusliknande ljus som skapar en bra och uppiggande arbetsmiljö. Dagsljus är viktigt för människans välmående och medför ökad produktivitet vilket ger färre fel och lägre frånvaro. En del av armaturerna har dessutom inbyggd närvarosensor.

Förutom att Smart LED skapar en bättre arbetsmiljö, sparar den också kostnader. LED-teknikens bättre ljusspridning gör att det krävs 42 procent färre armaturer i den 24.000 kvadratmeter stora lokalen, det vill säga antalet armaturer reducerades från 2.225 till 1.300. Den installerade effekten och energiåtgången minskar med 58 procent och därmed koldioxidutsläppen med 62 procent.

Kilenkrysset har tittat på tidigare installationer som MondeVerde har gjort och noterat att personalen har varit mycket nöjda med den förbättrade arbetsmiljön samtidigt som energiförbrukningen minskat avsevärt.

– Ljuset är något som direkt påverkar de människor som ska arbeta i en lokal och har därför stor betydelse för trivsel, hälsa och produktivitet. Den belysningslösning vi har valt har visat sig vara mycket populär på andra ställen där den installerats. MondeVerde kunde dessutom erbjuda den energisnålaste och kostnadseffektivaste lösningen. Lägg därtill en betydande minskning av miljöbelastningen, något som självklart väger tungt för vårt beslut, säger Per Heikman, förvaltningschef på Kilenkrysset.

Forskning visar att dagsljusvitt ljus vid arbetsdagens början är viktigt för att kroppen ska vakna till och komma igång.

– För oss är uppdraget för Kilenkrysset och H&M ett bevis för att vårt koncept med Smart LED verkligen fungerar. Dagsljuset gör en tydlig skillnad mellan dag och natt vilket både gör att vi presterar bättre på dagen och sover djupare på natten, säger Ulf Gustafsson, VD på MondeVerde.

Installationen kommer att ske under våren 2019.

Fakta:
Kilenkrysset är en företagsgrupp som äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i ett dussintal kommuner i mellersta och södra Sverige. Gruppen bedriver även byggverksamhet och omsätter totalt nästan en miljard kronor.
H&M-gruppen information finns här: https://about.hm.com/sv/about-us.html
MondeVerde AB är specialister inom fastighetsbelysning och erbjuder Smart LED-lösningar för bättre ekonomi, hälsa och miljö. MondeVerde arbetar med analys och rekommendation samt tillämpning och montering. Smart LED är en långsiktig investering som sänker energikostnaderna och sparar miljön, samtidigt som rätt belysning på arbetsplatsen gör människor friskare och effektivare.

Mer information om ljusets betydelse för välbefinnandet finns på www.mondeverde.se/ljusare värld. Docent Arne Lowden, Stressforskningsinstitutets, har skrivit en rapport för Folkhälsomyndigheten som tydligt påvisar ett samband mellan dagsljus och hälsa (https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/6787e3675a6046ba9d6fc38234c016b2/ljus-halsa-03573-2017-webb.pdf).
För ytterligare information, kontakta:
Ulf Gustafsson, telefon: 0733-22 36 58, e-post: ulf.gustafsson@mondeverde.se

Liknande nyheter