fbpx

Kontorspersonal säger att ljus påverkar deras produktivitet positivt

En undersökning har visat att det finns en psykologisk effekt utifrån vilken belysning som finns på arbetsplatsen. Så mycket som 77 % av personalen tror att belysning på arbetsplatsen påverkar deras produktivitet och 33 % säger att tillgången till naturligt ljus är viktigt. 32 % säger att de gärna skulle arbeta med artificiellt dagsljus som är designat för att öka produktiviteten.

Undersökningen är utförd med 1000 deltagare och genomfördes av den brittiska online-återförsäljaren LED Hut. Det är beaktansvärt att de flesta deltagarna i undersökningen är beredda att sammankoppla kontorets ljusförhållanden med deras egen produktivitet på jobbet.

Resultaten visar på att oavsett vilka LED-belysningens direkta biologiska effekter är så reagerar människor åtminstone psykologiskt på belysning.

Resultaten bidrar till den pågående debatten kring human-centric lighting, där man hävdar att ljus som är anpassade till olika ljusnivåer och varierande färger är optimala för olika uppgifter och tillfällen till exempel såsom arbete, studier, fokus, avslappning, sömn och uppvaknande.

Human-centric lighting är designat så att ljusnivåerna anpassas efter människans 24-timmars cirkadiska rytm.

Det är med forskning inte helt fastställt att produktivitet ökar med optimala ljusförhållanden dock så visar en överväldigande mängd forskningsstudier att så är fallet. Det är logiskt att om personalen är nöjd med sin belysning och trivs i sin arbetsmiljö att man är mer benägen att producera mera.

”Det finns smarta belysningslösningar tillgängliga för att uppnå en lämplig blandning av naturligt och konstgjort ljus som är anpassningsbart för både hemmet och på arbetsplatsen”, säger Paul Garner, e-handels- och marknadschef för LED Hut.

Human centric lighting börjar bli alltmer efterfrågat på arbetsplatser men i delar av världen så har så har man kommit längre med implementeringen av tekniken i olika vårdmiljöer. Exempelvis har specialdesignad LED-belysning hjälpt till att minska medicinanvändandet på en psykiatrisk avdelning och har kopplats till förbättrad demensvård i inrättningar i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

LED Huts undersökning visade också att 31 % av deltagarna anser att belysning är viktigt när man skapar en avslappnad och lugn atmosfär innan man lägger sig på kvällen och att 38 % känner att morgonbelysningen i sovrummet kan hjälpa dem att ge dem extra energi som start på dagen.

Källa: Lux Review
.

Liknande nyheter