fbpx

MondeVerde får leverera LED-belysning till ICA’s centrallager

ICA vill ha en energieffektiv belysning på parkeringarna vid ICA’s centralager i Västerås. I sin strävan att spara energi och förbättra belysningen så ville ICA byta till en energisnål och miljöförbättrande teknik. På ICA Fastigheter, som är ett av Nordens största fastighetsbolag inom detaljhandel och har den övergripande uppgiften är att säkra ICA Gruppens långsiktiga behov av rätt lokaler på rätt platser, så har man beslutat sig för att använda LED-teknik med alla dess fördelar.

Den gamla belysningen, som fanns på de två parkeringarna som var aktuella, hade 400 watt och 1000 watt strålkastare. Dessa förbrukade mycket energi och kostade relativt mycket i underhåll på grund av uttjänta armaturer och bytande av trasiga ljuskällor.

För att uppfylla kraven på en energieffektiv belysning så valde vi att tillsammans med ICA att ersätta de 400 watt och 1000 watt strålkastare som fanns monterade på 12 och 20 meters höjd med MondeVerdes Smart LED™ SunBURST8 ULTRA LED. Först och främst används en optik som effektivt får ner ljuset till marken från höga höjder. Detta har gett ett likvärdigt ljus med den tidigare belysningslösningen, men med betydande energibesparingar. För att öka synbarheten och säkerheten så valdes en dagsljusvit variant med en färgtemperatur på 5300 Kelvin.

På detta sätt får ICA cirka 66 % lägre energiförbrukning och koldioxidutsläpp samtidigt som personalen får en bättre arbetsmiljö och kan känna sig säkrare med väl upplysta parkeringar.

Liknande nyheter