fbpx

MondeVerde har fått förnyat förtroende från Trafikverket

MondeVerde har fått förnyat förtroende från Trafikverket att ytterligare förbättra en länsväg i Stockholmsregionen. Väg 226, Huddingevägen, har uppgraderat sin gatubelysning till en nyare generation av energisnålare LED-belysning. Vägen uppfyller Trafikverkets belysningstekniska kvalitetskrav och innehar därmed en ME3 klassificering.

Delar av Huddingevägen har tidigare haft MondeVerdes Phoenix 9 LED-armatur på 99 watt, denna armatur har nu bytts ut till nyare och effektivare Phoenix 6 LED på 66 watt. Den ökade kapaciteten är ett resultat av en ny generation LED-dioder med högre ljusflöde samt en förbättrad optik i den nya armaturen. Effekten av bytet ger en utmärkt ljuskvalitet och belysningsjämnhet, likväl en minskning av energiförbrukning med 30 % i jämförelse med den tidigare LED-armaturen på 99 watt.

Armaturerna är placerade med 40 meters mellanrum och sitter på 10 meters höjd och alla armaturer har en trådlös styrning som i detta fall kan integreras med Trafikverkets övergripande övervakningssystem.

Liknande nyheter