fbpx
MondeVerdes LED-armaturer får högt betyg i Trafikverkets test

MondeVerdes LED-armaturer får högt betyg i Trafikverkets test

Sammanfattning av Trafikverkets slutrapport Smart belysning på väg, Nytt ljus

Projektet Smart belysning på väg, även kallat Nytt ljus är ett utvecklingsprojekt för energieffektivisering av belysningsanläggningar utomhus som startade 2009.

En av dom viktigaste slutsatserna för projektet är att den största minskningen av energibehovet för belysning, kan endast ske med hjälp av LED-belysning, och för vissa typer av anläggningar LED-belysning i kombination med styrsystem.

Kombinationen av LED-belysning och styrsystem innebär att man kan bibehålla trafiksäkerheten då ljusnivån kan sänkas på tider när behovet av belysning inte är så stort.
Projektets syfte har varit att hitta mer energieffektiva metoder att belysa vägar, så som det formulerades vid projektets start. Projektets mål har varit att skaffa och sprida kunskaper, driva på teknikutvecklingen för att energieffektivisera drift och sänka livscykelkostnader, samt bereda väg för storskaligt införande.

Utvärdering av produkterna har skett enligt gemensamma kriterier.
I varje delrapport finns en bedömningstabell där fem olika kategorier gällande produkten har poängsatts, kategorierna är följande:

· nytänkande
· potential för energibesparing
· driftsäkerhet
· värde/nytta för Trafikverket som applikation
· funktion/underhåll

Poängen som har fördelats för respektive produkt är:
· låg/ingen – 0 poäng
· liten – 2 poäng
· stor – 3 poäng
· mycket stor – 4 poäng

Medelvärde för dom olika provade teknikerna har sedan räknats fram, utifrån dom bedömningar som är gjorda i varje enskilt test. Medelpoäng för hela teknikkategorin är 13,8 p (av totalt 20). Sju av 19 testade produkter kom från MondeVerde. Modellen Phoenix får ett toppbetyg på 17 poäng.

Nedan ses exempel på några olika applikationer där vår LED-belysning installerats. Typiska applikationer har varit vägsträckor (ME3) samt högmaster i vägkorsningar.

Citat från testresultat av MondeVerdes produkter:

”Armaturerna har fungerat och fyllt sitt syfte. Inga problem har rapporterats sedan
drifttagningen 2011 och 2012. Vi rekommenderar armaturen till kollegor i branschen vid
likande projekt. Man bör kontrollera vilken optik som passar lösningen bäst eftersom det
finns olika alternativ att välja mellan.”

”Armaturerna har fungerat och fyllt sitt syfte. Inga problem har rapporterats sedan
drifttagning 2010 och 2012. Vid liknande projekt rekommenderas armaturen till kollegor i
branschen.”

”En slutsats att dra är att en armatur med lägre effekt skulle installerats från början. Nu fanns
möjligheten att dimra armaturerna vilket var bra. Möjlighet att styra armaturen trådlöst är
positivt. Genom att byta till LED har Trafikverket gjort en stor energibesparing. Positiva
erfarenheter av LED och trådlös styrning.”

Läs hela rapporten här på Trafikverkets webbsida

Liknande nyheter