fbpx
Nå miljömålen med vår LED-belysning

Nå miljömålen med vår LED-belysning

Hur mycket måste utsläppen minska?

För att förhindra allvarliga effekter måste världens länder snarast börja minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Om vi ska klara det klimatmål som EU satt upp om en temperaturökning på max två grader måste dagens utsläpp minska med minst 60 procent fram till år 2050.

Kan vi hejda förändringen av klimatet?

Ja, om vi minskar användningen av kol, olja, naturgas, bensin och diesel kraftigt. Sverige liksom andra länder måste satsa mer på att investera i ny, energieffektiv teknik och förnybar energi. För att nå dit krävs stora förändringar. Det gäller både byggnader, transporter och industri. Miljöbilar, energismarta hus och energieffektiva företag hör framtiden till. Alla länder, alla samhällssektorer, alla företag och alla människor måste bidra till att minska utsläppen.

Med vår Smart LED™-belysning kan du också nå dina miljömål! I de installationer vi gjort hitintills har våra kunder sparat mer än 75 % energi och miljö. Kontakta oss så berättar vi mera om hur du kan bidra också.

Läs Naturvårdsverkets rapport här

Liknande nyheter