fbpx
Rätt arbetsbelysning ger positiva hälsoeffekter!

Rätt arbetsbelysning ger positiva hälsoeffekter!

I en perfekt värld skulle vi alla få tillräckligt med dagsljus och tid utomhus för att må riktigt bra, men faktum är att större delen av befolkningen studerar eller förvärvsarbetar inomhus vilket gör att tiden som spenderas i dagsljus blir väldigt kort. Flera oberoende studier visar vikten av hur god belysning gynnar våra kroppar och hjärnor.

Bland annat så visar forskning att en grupp individer som var utsatta för dagsljus var betydligt mer alerta i början av kvällen medan de individer som exponerats för artificiellt ljus var signifikant sömnigare på kvällen. Man registrerade, förutom en ökad trötthet, även att kortisolnivåerna sjönk avsevärt under konstgjorda eller dåliga ljusförhållanden. Kortisolnivåerna reglerar kroppens stressnivå och förmåga att stabilisera våra energinivåer. Detta har stor påverkan på våra kognitiva funktioner i hjärna och orsakar stressrelaterade problem.

Nedslående resultat kan tyckas, men det finns åtgärder som förbättrar inomhusmiljön radikalt! Idag har belysningsteknologin utvecklats så att vi inte behöver befinna oss i undermåliga ljusmiljöer. Rapporter visar att genom att installera högkvalitativ LED-belysning/paneler med dagsljusliknande ljus (4500-5500 Kelvin), så går det att förbättra välbefinnande och produktivitet väsentligt. Detta genom att kortisolnivåerna ökar och även genom att melatoninet (vårt sömnhormon) i våra kroppar fungerar som det ska, vilket ger stora hälsoeffekter över tid.

Vid planering av nya byggnader och uppgradering av befintliga ljuskällor, bör man alltså väga in människors psykologiska och fysiologiska välbefinnande. Som fastighetsägare och arbetsgivare kan man med ljusoptimering även räkna in andra effekter som ökad produktivitet, säkrare arbetsmiljö, miljövänligare och allt detta resulterar i goda ekonomiska effekter. Denna positiva påverkan har uppmätts i olika slags inomhusmiljöer, t.ex. skolor, vårdinrättningar, butiker, industrier, sporthallar, kontor m.m.

Slutsatsen av flertalet oberoende forskningsrapporter påvisar att det finns enbart fördelar med en god belysningsmiljö!

Artikel och vetenskapliga studier om hälsoeffekter av ljus i inomhusmiljö:

https://blog.bufferapp.com/the-science-of-how-room-temperature-and-lighting-affects-our-productivity

https://infoscience.epfl.ch/record/174780?ln=en

https://www.jcircadianrhythms.com/articles/10.1186/1740-3391-5-2/

https://www.nrel.gov/docs/fy02osti/30769.pdf

 

Liknande nyheter