fbpx

Smart LED™-belysning på lokalgata i Marieberg

I Marieberg utanför Örebro har man beslutat att använda vår Smart LED™-belysning på lokalgata. Här har Örebro kommun förbättrat gång- & cykelmöjligheterna vid Mobackavägen genom att förlägga gång- & cykelvägen parallellt med bilvägen. Genom detta så var tanken att belysa bilvägen samt gång- & cykelvägen från samma belysningsstolpar och på så sätt spara in stolpar och framdragning av el till två separata vägar. Som belysningslösning hade kommunen tänkt en traditionell uppsättning med armaturer dels mot bilvägen och dels mot gång- & cykelvägen.

MondeVerde har fått möjlighet att visa kunden att vi har en mängd olika optikval till vår Smart LED™ Phoenix 6. Speciellt en optik som kan kasta ljuset bakåt och från samma armatur belysa både bilväg samt gång- & cykelväg passade kommunen väl. Fördelen med denna belysning på lokalgata är att den är på endast 66 watt vilket innebär en driftskostnad på ca 4000 kr per år. Dessutom så spar man in de armaturer som med en traditionell lösning skulle ha suttit på lägre höjd på stolpens baksida riktade mot gång- & cykelvägen. Lösning medför att stolparna kunde placeras med hela 40 meters mellanrum på åtta meters höjd.

Kravet på belysningsstyrka vägklass M4 uppnås.

 

Liknande nyheter