fbpx
Smart och enkel LED-belysning för vägföreningar

Smart och enkel LED-belysning för vägföreningar

Vägföreningar och samfällighetsföreningar vill ha en belysningslösning som är enkel att installera och håller i många år. Dessutom vill man ha energisnål belysning som klarar framtidskraven nu när EU reglerar bort gammal och ineffektiv belysningsteknik.

MondeVerde erbjuder Smart LED™-armaturer som är enkla att sköta. Det är bara att koppla in strömmen och så tänder och släcker armaturen av sig själv med hjälp av den inbyggda ljussensorn. Denna lösning innebär slutet på problemen med gamla ljusrelä-system som inte fungerar och som tänder upp belysningen dygnet runt. Alltför många vägföreningar har ljuset tänt dygnet runt på grund utav ett dåligt tänd-släck system. Med denna smarta lösning så behöver man inte investera något mer i sitt tänd-släck system.

Armaturerna finns i olika modeller och olika storlekar. Från 15 watt upp till 132 watt LED. Ofta spar våra LED-armaturer 75 % eller mera energi.Vid behov kan de kompletteras med inbyggd rörelsesensor, fjärrkontroll och övervakning som innebär att man kan spara ännu mera energi och miljö.

För att hjälpa vägföreningarna med att välja rätt belysning så erbjuder vi just nu gratis rådgivning, miljökalkyler, LCC-kalkyler och ljusberäkningar till vägföreningar.

MondeVerde’s armaturer uppfyller EU’s högt ställda krav på belysning och vi erbjuder endast belysning baserad på LED-teknik. LED-teknik är den enda teknik som inte kommer att regleras bort på längre sikt av EU.

Efter att ha reglerat bort så kallad ineffektiv belysningsteknik på privatmarknaden (glödlamprona försvann) så fortsätter EU att reglera även den professionella marknaden. EU’s så kallade ekodesigndirektiv har tagits fram för att vi skall spara energi och miljö. Direktivet ställer bland annat dessa krav på belysning:

  1. Effektiv belysningsteknik utan miljögifter. ?Detta innebär att gammal teknik ej längre kommer att finnas tillgänglig på marknaden efter vissa datum.
  2. Hög kapslingsklass. ?Detta innebär att nya armaturer skall vara så pass täta att damm och vatten inte tränger in och smutsar ner glaset i armaturen eller på annat sätt medför sämre ljusutbyte.
  3. Ingen ljusnedsmutsning. ?Detta innebär att inget ljus får spridas uppåt från armaturen. Ljuset skall spridas där det gör nytta.

MondeVerde erbjuder Smart LED™-belysning för att maximera energibesparingen och förenkla för belysningsägarna. Ett exempel är att alla våra armaturer för vägar och gator har en inbyggd ljussensor, vilket betyder att armaturerna tänder och släcker sig själva. Ingen annan tids- eller ljusstyrning behövs än denna inbyggda ljussensor.

MondeVerde har arbetat intensivt med lösningar för att sprida ut ljuset effektivt utefter vägens riktning och kan se till att det blir ljusare på vägarna. Alltför många leverantörer av belysnings-armaturer har tyvärr bara en lösning där ljuset inte sprids så långt ut från stolpen längs vägens riktning. MondeVerde använder mycket effektiva LED-dioder vilket betyder att produkterna lyser starkare och förbrukar mellan 30-50% mindre energi än andra LED-produkter.

LED-armaturerna finns i olika modeller och storlekar i olika effektlägen samt med nattdimring. För de som har behov av ännu mera energibesparing så erbjuds även fjärruppkoppling som tillval, enkelt och till en låg kostnad. Med fjärrkontroll så kan man hålla koll på sin belysning på distans och spara ännu mera energi genom att till exempel sänka effekten vid snöbelagd mark. Vi erbjuder även fjärrkontroll som en tjänst för de som vill ha ett helt bekymmersfri belysningslösning.

MondeVerde gör det enkelt för våra kunder genom att erbjuda ljusberäkningar, LCC-kalkyler, miljökalkyler och rådgivning om armaturval mm.

Välkommen att kontakta oss på 08-765 80 50 eller info@mondeverde.se

Liknande nyheter