fbpx
Stressforskningsinstitutet har ny belysning i ljuslabbet

Stressforskningsinstitutet har ny belysning i ljuslabbet

Stressforskningsinstitutets huvudinriktning är stress och återhämtning vilket inkluderar hela kedjan från sociala och psykologiska strukturer, biologiska mekanismer och långsiktiga hälsokonsekvenser. Institutets forskning fokuserar på att utöka kunskaperna om mekanismerna, motmedlen och behandlingsformerna vid olika stressrelaterade tillstånd.

Vid enheten för sömn och vakenhet fokuserar man på sömn och återhämtning i samband med stress. Huvudidén är att stress/belastning får långsiktiga effekter först när återhämtningen störs. I forskningen ingår också motåtgärder som stressreduktion, sömnrådgivning, förbättring av skiftscheman och ljusbehandling.

Arne Lowden arbetar som sömn- och stressforskare och hans forskningsprofil är ”dygnsrytmer, ljusbeteende, sömn ”. Med sömn som specialitet är Arne för närvarande en av 30 certifierade sömnspecialister idag verksamma i Sverige.

I ljuslabbet vid Stressforskningsinstitutet vill man bland annat utforska hur elektriskt ljus påverkar människans pigghet. Genom att använda en belysningslösning från MondeVerde där färgtemperatur kan varieras från varmvitt till dagsljusvitt så öppnar sig intressanta forskningsmöjligheter.

Stressforskningsinstitutets webb finns massor med intressant information om sömn och vakenhet. Institutionen tillhör Stockholms universitetet. Läs mer här

Liknande nyheter