fbpx
Striktare ekodesignkrav för belysning

Striktare ekodesignkrav för belysning

Det blir tuffare krav på energieffektivitet för belysning för både konsument- och den professionella marknaden. Produkter måste uppfylla vissa minimikrav på energieffektivitet. De kallas ekodesignkrav och ska bidra till att minska produktens miljöpåverkan under dess livscykel.

1 september 2021 kommer de nya ekodesignkraven för belysning att börja gälla (EU 2019/2020). Då träder även en ny energimärkningsförordning för ljuskällor (EU 2019/2015) i kraft. För den gäller en övergångsperiod fram till 1 mars 2023 då den nuvarande energimärkningen fortfarande är tillåten. Från och med 1 mars 2023 ska alla ljuskällor ha den nya energimärkningen.

Information om alla energimärkta produkter som finns till försäljning i EU ska läggas in i en gemensam produktdatabas – European Product Registry for Energy Labelling (EPREL). Redan 1 maj 2021 måste vissa parametrar vara ifyllda i databasen EPREL.

De nya ekodesignkraven omfattar förutom krav på energieffektivitet och bra funktion även krav på ökade möjligheter att reparera och återvinna belysningsprodukter. Alla ljuskällor ska lämnas till miljöstation när de slocknat så att de tas om hand på rätt sätt.

Vill ni veta mer om vad detta innebär för er så kontakta oss på MondeVerde eller läs mer hos Energimyndigheten här.

Liknande nyheter