fbpx

Sundsvall kommun satsar på energisnål gång- och cykelväg

Sundsvalls kommun har haft som mål att bygga den energisnålaste gång- och cykelvägen (GC-väg) i Sverige. Vägen som kommunen valde är cirka 550 meter lång och är en avstängd före detta bilväg som är 6 meter bred. Målet var att halva bredden, det vill säga 3 meters bredd av denna väg, skall belysas enligt vägklass P3 (se Trafikverkets regler för vägar och gators utformning VGU). ljuspunktshöjden (LPH) är 6 meter, stolparna står 0,5 meter från vägkanten med 35 meters mellanrum.

Valet av belysningslösning föll på MondeVerdes Smart LED™ Phoenix 3 på 33 watt med neutralvitt ljus (4000 K). 5 av LED-armaturerna utrustades med inbyggd rörelsesensor och trådlös kommunikation och de resterande med endast trådlös kommunikation. Med dessa smarta lösningar så har belysningen satts i sparlågeläge på endast 5 watt uteffekt när ingen rör sig utmed GC-vägen. Man har valt att dela upp GC-vägen i 5 sektioner där effekten vid rörelsedetektering ökar till 18 watt. Detta effektläge behålls i 6 minuter efter sista rörelsedetektering.

Phoenix-armaturen utrustades också med en ny optik som sträcker ut ljuset extra långt utefter vägen och klarar kraven på klass P3 trots det långa avståndet mellan stolparna. Detta innebär att både kravet på medelbelysningsstyrka > 7,5 lux och att kravet på minsta belysningsstyrka > 1,5 lux uppnås.

Liknande nyheter