fbpx
Värmdövallen testar gränserna

Värmdövallen testar gränserna

I Värmdö kommun i elljusspåret vid Värmdövallen har vi installerat vår SunBURST 4 på 44 watt. Syftet var att utvärdera LED-armaturer i spåret samt att testa gränserna för hur mycket (lite) ljus man behöver på vintern. Vid snöbelagd mark så reflekteras så mycket ljus att det går att dimma ljuset 30-40 % och ändå få samma ljusnivå som sommartid.

I spåret sitter sedan tidigare 40 watts armaturer med lågtrycksnatrium-ljuskällor. Spåret är därför idag relativt energisnålt, men det är också en väldigt dålig belysning.

Eftersom det med vår teknikska lösning i armaturerna går att dimma dem steglöst och trådlöst, så var det väldigt enkelt att med en bärbar dator, sittandes i en varm bil, att laborera med olika ljusnivåer. Efter några försök med olika nivåer så ställdes armaturerna in på 10 watt. Denna effektnivå visade sig ge ett tillräckligt ljus i spåret när marken är snöbelagd. En annan fördel för ägaren av elljusspåret är att armaturerna som standard har inbyggd ljussensor vilket inebär att gamla tids- och ljusstyrningssystem inte längre behövs eller behöver förnyas.

 

Armaturer dimrade till 10 watt vintertid

Spåret innan LED, 36 watt lågtrycksnatrium

 

Liknande nyheter