fbpx

Bilprovningen i Nacka

Parkeringsbelysning
Bilprovningen i Nacka spar 81 % energi och miljö genom att byta till LED-armaturen SunFIRE.

Bakgrund

Hos Bilprovningen i Nacka fanns behov av att byta någon enstaka armatur på parkeringen. De gamla trasiga armaturerna hade en uteffekt på 250 W.

Då priset på LED-armaturen SunFIRE inte skiljde sig mycket från priset på en likadan armatur som den tidigare, så beslutades att istället välja en LED-armatur från MondeVerde.

Projektbeskrivning

Vänteparkeringen på Bilprovningen i Nacka har ett tjugotal belysningspunkter. De flesta har en uteffekt på 250 W. LED-armaturen SunFIRE 7 har en maximal uteffekt på totalt
77 W.

Visuell bedömning visade efter installation, att vid full effekt på SunFIRE 7 armaturen, så är ljusnivåerna bättre än förväntat. Därför beslutades att optimera ljusnivåerna, dvs sänka uteffekten tills dess ljuset har en tillräckligt bra nivå medan maximal besparing uppnås.

Det visade sig också efter installation att den inbyggda ljussensorn i SunFIRE släckte ljuset tidigare, och tände ljuset senare, än det tidur som används vid stationen. Detta sparar ännu lite mera energi än endast effektsänkningen från 250 W till 50 W.

Genom att använda den inbyggda trådlösa styrningen så ändrades uteffekten på LED-armaturen till 50 W.

I tillägg till dessa besparingar så kan armaturen enkelt programmeras att schemalägga sänkningar vid olika tider på dygnet, vilket sparar ännu mera energi. Dessutom är armaturen förberedd för anslutning av rörelsesensor, vilket kan ge ännu större besparing genom att tända eller öka uteffekten endast vid rörelse i området.

Projektmål

• Minskad miljöpåverkan
• Minimala driftskostnader
• En ljusnivå likvärdig eller bättre än den tidigare belysningslösningen

Resultat

  • Installationens effektförbrukning minskades från 250 W till 50 W. Detta ger en förbrukning som är 81 % lägre med LED- belysning. Dessutom tillkommer ytterligare besparingar från den inbyggda ljussensorn
  • Ljusnivåerna är likvärdiga eller bättre än innan
  • Underhållskostnaderna utvärderas fortfarande då installationen ännu inte krävt något underhåll

Bilder från bilprovningen i Nacka

 

Produkter i detta projekt

Läs mer om våra produkter här>