fbpx

Ljusnar för Haninge golfklubb

Idrott & fritid
Det ljusnar för Haninge golfklubb. I golfhallen i Jordbro som drivs av Haninge Golfklubb så har fastighetsägaren satsat på ny Smart LED™-belysning.
I golfhallen som består av utslagsplatser i tre plan, cafeteria, sportshop och omklädningsrum så fanns en stor mix av gamla uttjänta armaturer (från strålkastare till downlights) som kostade mycket i underhåll och drift. Fastighetsägaren ville ta ett helhetsgrepp om fastigheten och efterfrågade ett förslag på ny och energieffektiv LED-belysning.

Lösning

I själva golfhallen så ersattes de gamla halogenstrålkastarna med vår Smart LED™-strålkastare SunSHINE 5. Det är en mycket energieffektiv LED-strålkastare på 300 watt men med nästan 50 000 lumen (energieffektiviteten är över 160 lm/watt).

Vid utslagsplatserna så används armaturen SmartROD 50 med inbyggd närvarosensor som dimrar ner då ingen är i närheten för att spara maximalt med energi. Armaturen är även fullt dimbar mellan 0-100 %. Efterlystider, dimringsnivåer, efterlystid på dimringsläge mm är fullt konfigurerbara och ändras enkelt med en fjärrkontroll utan att öppna upp eller ta isär armaturen.

I korridorer och kommunikationsytor så användes armaturen GloW165 CTC som är en lågt byggande och energieffektiv downlight med varibelvitt ljus (kan ställas mellan 2700-5700 Kelvin) samt dimringsbar. Med trådlösa don för styrningen så är den extremt lättinstallerad. I butiken och andra ytor så användes SkyPANEL 66 med dagsljusvitt ljus.

Resultat

  • Ett märkbart bättre ljus i golfhallen.
  • Synbarheten har förbättrats då det dagsljusvita ljuset gör att färger och rörelser lättare uppfattas av ögat.
  • Antalet armaturer reducerades med ca 20 %.

Miljö- och energibesparing

Genom att använda en Smart LED™-belysning så beräknas besparingen för uppgå till:

  • Kostnaden för energi beräknas bli 76 % lägre (ca 36 000 kr/år).
  • Totalkostnaden (LCC) över en 10-års period beräknas bli 63 % lägre, eller ca 393 000 kr lägre jämfört med den gamla belysningen.

 

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om produkterna här ->>