fbpx

MondeVerde levererar belysning till en ny gymnastik- och friidrottshall i Södertälje

Idrott & fritid
Telge Fastigheter har tillsammans med Södertälje kommun byggt en ny gymnastik- och friidrottshall i Södertälje. Södertälje kommun vill fortsätta vara den kommun i Stockholmsregionen som ger barn och ungdomar bäst förutsättningar att idrotta under uppväxten. För att möta de växande behoven har nu en ny hall byggts vid Täljehallen.
Den nya idrottshallen som är hela 6 400 kvm och inrymmer löparbanor om 200 meter, sprintbanor samt plats för kula, diskus, längd, höjd och spjut. Förutom friidrottare kommer även gymnaster att kunna träna och tävla där. Takhöjden är 10 meter för att den rytmiska gymnastiken ska få ordentligt med plats. Den nya idrottsplatsen kommer att hålla SM-klass, med bland annat löparbanor om 400 meter och plats för alla övriga friidrottsgrenar.

Fastec Sverige AB har utfört projekteringen av bygget och PMC El AB har utfört installationen av belysningslöningen. Byggnaderna kommer att Green Building-certifieras. Det innebär att de har en energiförbrukning som ligger minst 25 procent lägre än Boverkets krav.

Lösning

För att uppfylla de tuffa miljökraven kunde MondeVerde erbjuda en Smart LED™-belysningslösning som är väldigt energieffektiv men som ändå med råge uppfyller kraven på belysningsstyrka.

Som belysningslösning i idrottshallen valdes en kombination av våra LED-armaturer LumiOPTIMA och LumiMOD. Armaturerna har ett stort ljusflöde upp till 39 200 lumen och en energieffektivitet på över 170 lumen per watt. De har en s.k. mikroprisma-lins som minimerar bländningen men som ger betydligt bättre ljusutbredning än traditionella lysrörsarmaturer. Det innebär en mycket jämn belysningsstyrka med marginell skuggbildning och bättre förutsättningar för idrottsutövarna. Armaturerna styrs av kombinerad ljus- och rörelsestyrning via ett DALI-system. Armaturerna levererades med förmonterade fästen och kontakter för strömskenor för att underlätta installationen.

I allmänutrymmen, omklädningsrum, toaletter och korridorer installerades våra 60×60 cm LED-paneler SkyPANEL 66, downlights GloW 165 samt väggmonterade spegelarmaturen Dove.

Dagsljusvit varianter med upp till 5700 Kelvin i färgtemperatur valdes för att öka synbarheten i hallen. Detta dagsljusvita ljus verkar även uppiggande och ökar koncentrationen hos de som använder lokalerna.

Resultat

  • Dagsljusliknande ljus som har en energigivande effekt.
  • Synbarheten är mycket god då det dagsljusvita ljuset gör att färger och rörelser lättare uppfattas av ögat.
  • Energiförbrukning och miljöpåverkan är och låg och möter Boverkets krav för att erhålla en Green Building-certifiering.

Miljö- och energibesparing

Genom att använda en smart LED-belysning i idrottshallen så beräknas besparingen, jämfört med konventionell belysning, uppgå till:

  • >70 % lägre energiförbrukning
  • >45 % lägre totalkostnad
  • >70% färre armaturer

 

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om produkterna LumiOPTIMA 5218, GloW CTC SkyPANEL 66 och LumiMOD 54.