fbpx

Bättre studiemiljö Didaktus Gymnasiet

Skolbelysning
Vid Didaktus-gymasiet, i Järfälla utanför Stockholm, arbetar skolledningen med att i största möjliga mån ge eleverna så bra studieförutsättningar som möjligt. Vid en flytt till större lokaler så ville man ha så dagsljusliknande ljus i belysningen som möjligt.

Lösning

Som ny belysningslösning installerades armaturer med dagsljusvitt ljus med möjlighet till dimring via vanlig tryckdimmer. Armaturen som valdes heter SkyPANEL 66 och är en Smart LED™-armatur som är energieffektiv med en effektvitetsfaktor på över 120 lumen per watt. Den ger ett ljusflöde på 4650 lumen och är dimringsbar via DALI eller 10VDC. Det höga ljusflödet gör att antalet armaturer minimeras vilket också sänker installationskostnaderna.

Armaturerna ger också ett mjukt och skönt ljus med ett bländningsvärde (UGR) som är lägre än 19. De levereras med antingen vanlig stickpropp eller WAGO-kontakter för effektiv installation.

Armaturerna är endast 12 millimeter tjocka och kan därför monteras med minimalt med utrymme mellan tak och innertak, men den kan också pendlas med integrerade öglor i armaturen. Armaturerna är fullt dimbara mellan 0-100 %.

Den nya belysningen har fått mycket positiva kommentarer från elever och lärare på skolan.

Resultat

  • Ett ljusare och uppiggande studiemiljö.
  • Synbarheten har förbättrats då det dagsljusvita ljuset gör att färger och rörelser lättare uppfattas av ögat.
  • Antalet armaturer och total installerad effekt minimeras.
  • Lärare och elever har blivit positivt överraskade och är nöjda med resultatet.

Miljö- och energibesparing

Genom att använda en smart LED-belysning i klassrummet så beräknas besparingen gentemot den gamla belysningen bli:

  • > 70 % lägre installerad effekt.
  • > 70 % lägre koldioxidutsläpp.
  • > 50 % totalkostnadsbesparingar över 10 år.

 

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om våra produkter här