fbpx

Lägre energiförbrukning och ökad prestation

Skolbelysning
NTI-gymnasiet i Västerås erbjuder moderna tekniska utbildningar som även inkluderar estetiska linjer som design och musik. Som ett första steg att byta ut gammal uttjänt belysning till ny dagsljusliknande och energisnål Smart LED-belysning så valde skolan att prioritera lärosalar.
AcadeMedia som äger och driver NTI-gymnasiet satsar på att ge eleverna en bättre studiemiljö, samtidigt som de sparar maximalt med energi på belysningen.

Lösning

I alla arbetsytor för elever och personal installeras infällda dimbara Smart LED™-paneler av typ SkyPANEL 66 med dagsljusvitt ljus på 5300 Kelvin, samma typ av ljus som en solig eftermiddag. Armaturen är väldigt energieffektiv och med en effektivitetsfaktor på över 120 lumen per watt så ger den ett ljusflöde på ca 4450 lumen. Detta innebär att antalet armaturer minimeras vilket sänker installationskostnaderna.

Tändning och släckning av belysningen sköts av närvarosensor i alla klassrum. Dimring görs med en vridddimmer placerad vid whiteboard. Detta medför att pedagoger får en belysningsstyrning som är extremt enkel att hantera. I lärosalarna så används en extra smart närvarosensor som släcker efter en kort tid efter man lämnar lokalen. Det innebär att om man till exempel går in i en lärosal efter något man har glömt och går ut igen så släcks ljuset kort därefter. Och skolan sparar ännu mer energi.

Resultat

  • En ljus och uppiggande studiemiljö.
  • Dagsljusvitt ljus gör att läshastighet och läsförståelse ökas.
  • Antalet armaturer och total installerad effekt minimeras.

Miljö- och energibesparing

Genom att använda en smart LED-belysning i skolan så beräknas besparingen gentemot den gamla belysningen bli:

  • > 47 % lägre installerad effekt.
  • > 63 % lägre koldioxidutsläpp.
  • > 63 % lägre energikostnad per år.
  • > 11 % totalkostnadsbesparingar över 10 år.

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om produkten SkyPANEL 66 och CZCEFLP närvarosensor.