fbpx

Dagsljusvit Smart LED-belysning i ett klassrum

Skolbelysning
Stiftelsen Vackstanäsgymnasiet har nyligen investerat i ny dagsljusvit LED-belysning i skolans idrottshall. De blev väldigt nöjda med det jämna och dagsljusvita ljuset där. Därför har de nu även bytt till dagsljusvit Smart LED-belysning i ett klassrum.
Det klassrum som först har fått nya LED-armaturer ligger i bottenplanet där behovet av bättre belysning var större än i andra klassrum. Därför prioriterades detta rum.  Det var även viktigt att höja medelbelysningsstyrkan till 500 lux i klassrummet för att kunna erbjuda bästa möjliga studiemiljö.

Lösning

Den gamla belysningen medförde att medelbelysningsstyrkan i lokalen var under 500 lux och den nya belysningslösningen designades för ge >500 lux i medelbelysningsstyrka.

Som ny belysningslösning installerade man en Smart LED-panel med dagsljusvitt ljus, SkyPANEL 66. Denna Smart LED™-armatur är en energieffektiv armatur med en effektvitetsfaktor på 107 lumen per watt. Den ger ett ljusflöde på 3700 lumen och är dimringsbar via DALI eller 10VDC. Det höga ljusflödet gör att antalet armaturer minimeras. Armaturen ger också ett mjukt och skönt ljus med ett bländningsvärde (UGR) som är lägre än 19.

Armaturen är endast 12 millimeter tjock och kan därför monteras med minimalt med utrymme mellan tak och innertak, men den kan också pendlas med integrerade öglor i armaturen.

Armaturerna är fullt dimbara mellan 0-100 % och man valde att sätta in en enkel och funktionell vriddimmer i klassrummet.

Den nya belysningen har fått mycket positiva kommentarer från elever och lärare på skolan.

Resultat

  • Ett ljusare och fräschare klassrum.
  • Synbarheten har förbättrats då det dagsljusvita ljuset gör att färger och rörelser lättare uppfattas av ögat.
  • Antalet armaturer och total installerad effekt minskade.
  • Lärare och elever, samt stiftelsen av Vackstanäsgymnasiet har blivit positivt överraskade och är nöjda med resultatet.

Miljö- och energibesparing

Genom att använda en smart LED-belysning i klassrummet så beräknas besparingen bli:

  • 72 % lägre installerad effekt.
  • 72 % lägre koldioxidutsläpp.

 

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om produkten SkyPANEL 66.