fbpx

Effektiv belysning i trapphus

Offentliga lokaler
På Vendevägen i Danderyd, i en fastighet som Kungsleden äger, behövdes en ny belysning i fastighetens trapphus då den gamla belysningslösningen var uttjänt. Att det skulle vara en energisnål och Smart LED-belysning i trapphuset var ett krav.
Kungsleden har satt upp ett långsiktigt mål om att minska energianvändningen med 20 procent till år 2020. Att välja en energieffektiv Smart LED™-belysningslösning är ett steg på vägen mot målet.

Lösning

De olika våningsplanen i trapphuset har innertak av betong, så valet av ny belysning föll på smarta LED-plafonder för ytmontering.

RadiaLED Optimum på 19 watt med neutralvitt ljus (4000 K) har inbyggd rörelse- och ljussensor med korridorfunktion. Detta medför att vid dagar med mycket dagsljus i trapphuset så tänds inte armaturerna vilket sparar ännu mer energi.

Den inbyggda rörelsesensorn är av mikrovågstyp med upp till 10 meters räckvidd. Den ljusnivå där armaturen ska tillåtas tändas vid kan regleras efter behov. Räckvidden och eftersläckningstiden är också ställbara. Detta medför stor flexibilitet vid användning av armaturen.

Resultat

  • Belysningen tänds inte dagstid på de platser där dagsljuset är tillräckligt bra.
  • Högre belysningsstyrka i trapphuset.
  • Det neutralvita ljuset gör att i trapphuset skapas en ljusare och fräschare vistelsemiljö.

Miljö- och energibesparing

Med en ny belysning i entré och trapphus beräknas Kungsleden göra följande besparingar per år (jämfört med den gamla belysningen):

  • 52 % lägre installerad effekt i trapphuset
  • 88 % lägre energiförbrukning vid 25 % närvarograd i trapphuset
  • 26 % lägre totalkostnad (LCC)