fbpx

Energisnålare belysning på Sveavägen 44

Kontorsbelysning / Offentliga lokaler
Skandia Fastigheter äger och förvaltar kvarteret som inrymmer bland annat Sveavägen 44 i Stockholm. Genom att minska energiförbrukningen och göra medvetna val av material, kemikalier och avfallshantering arbetar man målmedvetet för en hållbarare miljö. På Sveavägen ville man minska energiförbrukningen vad gäller belysning i entré, hisshallar och tillhörande allmänytor samt dra ner på underhållet i form av byte av ljuskällor.

Lösning

I de aktuella ytorna fanns innertak som medgav montering av infällda armaturer. I taket framför hissar, i entréhall samt i anslutande konferensrum valdes därför en armatur med nedåtriktat ljus, GloW 225 CTC.

Detta är en mycket energieffektiv armatur som ger över 120 lumen per watt. Armaturen kan justeras i både färgtemperatur och ljusstyrka via trådlös- eller DALI-styrning. I detta fall valdes trådlös styrning i form av en fjärrkontroll som hanteras av fastighetstekniker.

På ytorna framför hissarna så installerades en rörelsesensor av mikrovågstyp som dolts innanför undertaket. I konferensrummen så installerades en infälld närvarosensor av PIR-typ.

I hisshallarna så har efterlystiden i närvarosensorn ställts ner till 30 sekunder för att maximera energibesparingen.

Resultat

  • Belysningen tänds vid detekterad närvaro.
  • Högre belysningsstyrka i ytorna.
  • Möjlighet att ändra färgtemperatur, till exempel dagsljusvitt ljus för uppiggande miljö eller varmvitt för en avslappnande miljö.

Miljö- och energibesparing

Med en ny belysning i entré och trapphus beräknas Skandia Fastigheter göra följande besparingar per år (jämfört med den gamla belysningen):

  • 70 % lägre energiförbrukning
  • 31 % lägre totalkostnad (LCC)