fbpx

Snålare, snyggare och ljusare trapphus

Offentliga lokaler
På Tegeluddsvägen 80 i Stockholm, i en fastighet som Kungsleden äger och förvaltar, önskade man att få ett snålare, snyggare och ljusare trapphus. Den befintliga belysningen i entré och trapphus kostade mycket i drift och underhåll samt gav ett dåligt ljus i trapphuset.

Lösning

De olika våningsplanen i trapphuset har innertak av betong, så valet av ny belysning styrdes av monteringsmöjligheter samt armaturdesign. Samtidigt så var det viktigt att belysningsstyrkan blev lite högre.

I taket framför hissar valdes runda ytmonterade armaturer där 3 gamla armaturer ersattes av två nya LED-armaturer med 4000K i färgtemperatur.

Innanför entré så valdes en armatur från Zero Design som pendlades i taket och ersatte de gamla pendlade armaturerna.

I kommunikationsytan monterades en liten ljusstark LED-downlight i befintliga hål. Även i luftslussen så monterades downlights av samma modell och de kompletterades med en kombinerad ljus- & rörelsesensor som vid fullt dagsljus förhindrar att armaturerna tänder upp i luftslussen.

Resultat

  • Belysningen tänds inte dagstid på de platser där dagsljuset är tillräckligt bra.
  • Högre belysningsstyrka i trapphuset.
  • Det dagsljusvita ljuset gör att trapphuset ger en ljusare känsla.

Miljö- och energibesparing

Med en ny belysning i entré och trapphus beräknas Kungsleden göra följande besparingar per år (jämfört med den gamla belysningen):

  • 63 % lägre installerad effekt i trapphuset och energiförbrukning
  • 51 % lägre totalkostnad (LCC)