fbpx

Royal Bournemouth sjukhus, Bournemouth, England

Hälso- & sjukvård / Offentliga lokaler
När sjukhuset i Bournemouth skulle byta belysning så ville man ha en energisnålare belysning med mindre underhåll. Man ville också erhålla en bra arbetsmiljö med en bra ljuskvalitet. Dessutom ville man kunna dimra ner ljuset manuellt och med rörelsesensorer då behov av olika ljusnivåer vid olika tillfällen önskades. Att har en bra färgåtergivning var också viktigt.

Lösning

Som lösning på detta valdes vår Smart LED™ av typen SkyLIGHT 66 och GloW downlight i olika storlekar. I sjukvårdssalarna så ville man ha en ljuspunkt över varje vårdplats. På grunda av detta så dimras armaturerna vanligtvis till cirka 25 watt över varje vårdplats, men vid behov så har man möjligheten att öka ljuset. Man valde också ett så kallat dagsljusvitt ljus dels för att få en bra arbetsmiljö med piggare personal och vårdtagare. Detta har resulterat i att man upplever att behovet av ljusterapi, för patienter men även anställda, minskat den mörka delen av året.

Resultat

  • Ljusstyrka och kvalitet förbättrades
  • Färgåtergivningen har blivit bättre än tidigare
  • Underhållet har minskat och behovet av att torka bort damm på armaturer har försvunnit helt då armaturerna är lätta att hålla rena
  • Det dagsljusvita ljuset har uppskattats av både personal och vårdtagare som känner sig piggare
  • Ljusnivåerna går att reglera efter behov

Miljö- och energibesparing

Med hjälp av den nya belysningslösningen beräknas sjukhuset göra följande energibesparing:

  • upp till 84 % energibesparing
  • 15 % lägre totalkostnad på grund av mindre underhåll

 

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om produkterna SkyLIGHT, GloW och rörelsesensorerna som använts här.