fbpx

Energieffektivaste LED-belysningen i Kaknästornets nya datahall

Industri, lager & logistik
När Teracom bygger sin allra modernaste och energisnålaste datahall i deras flaggskeppsbyggnad Kaknästornet så väljer man produkter av utmärkt kvalitet. Det är viktigt att kylanläggningar, krafttillförsel, reservkraft och rack till servrar och videoutrustning håller högsta kvalitet och är energieffektiva och miljövänliga. Att även belysningen är energieffektiv är viktigt. Kravet på belysningen i hallen är 750 lux vid golvytan för en bra arbetsmiljö.

Lösning

Valet av belysningslösning föll på vår Smart LED™ LumiROD 416 Eco på 54 watt med dagsljusvitt ljus (5300 K). LumiROD är en av våra mest energieffektiva ljusmaskin som producerar ett dagsljusliknande ljus med en effektivitet på över 140 lumen per watt. Armaturen har i denna variant inbyggd ljus- och rörelsesensor. I detta fall så används rörelsesensorerna till att stänga ner ljuset efter 10 minuter om ingen rörelse detekterats. På så sätt så får man en ännu energieffektivare belysning. Då just detta rum har fönster med mycket ljusinsläpp så kan den inbyggda ljusstyrningen konfigurerats till att hålla en konstant luxnivå på 750 lux. Detta innebär att på dagar och tider med mycket dagsljus så dimras armaturerna automatiskt ner eller släcks helt då de inte behöver använda full effekt för att uppnå 750 lux.

Resultat

  • Kravet på medelbelysningsstyrka > 750 lux uppnås
  • 30 % färre armaturer än vanliga modeller av LED-armaturer behövdes
  • Det dagsljusliknande ljuset skapar bättre arbetmiljö

Miljö- och energibesparing

Med den energieffektivaste LED-belysningen i Kaknästornets nya datahall så sparar Teracom:

  • ca 25 % lägre elkostnader*
  • mellan 25 000 till 30 000 kr på en 10-års period*

 

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om produkten LumiROD 416 Eco

 

*beroende på hur mycket närvaro och hur mycket armaturerna dimras ner på grund av dagsljus så kan besparingen bli mycket större