fbpx

Smart LED i Mekonomens centrallager

Industri, lager & logistik
Mekonomen Nordic är tillsammans med MECA Scandinavia och Sørensen og Balchen en del av Mekonomen Group. Mekonomen Nordic har verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Mekonomen driver ett aktivt miljö- och kvalitetsarbete där de viktigaste lokala frågorna är att arbeta med transporter, energiförbrukning och kemikalier. Mekonomens globala hållbarhetsarbete sker med utgångspunkt ur FN Global Compacts principer om mänskliga rättigheter, miljö, arbetsmiljö och korruption.
Detta hållbarhetsarbete ledde till att man vid centrallagret i Strängnäs letade efter en ny och energisnål belysningslösning. Tillsammans med fastighetsägaren FastPartner så kom man fram till att samma lösning som FastPartner använt i andra fastigheter med lagerverksamhet även skulle fungera här.
FastPartner, som äger fastigheten, är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna kommersiella fastigheter.

Lösning

Den gamla belysningen gav en medelbelysningsstyrka i lokalen cirka 270 lux och den nya belysningslösningen designades för 300 lux i medelbelysningsstyrka (Emed).

Lösningen blev Smart LED i Mekonomens centrallager. Som ny belysningslösning valdes LumiOPTIMA 5218 i de lägre delarna (6-7 meters takhöjd). Denna Smart LED™-armatur har ett stort ljusflöde på ca 26 000 lumen. I de högre delarna valdes LumiMOD 54 med 39 200 lumen. De har i detta fall utrustats med inbyggd kombinerad ljus- och rörelsestyrning. Armaturerna är inställda till att dimra ner till 20 % effekt efter 10 minuter från senast detekterad rörelse. De kan enkelt konfigureras om till andra inställningar med en trådlös fjärrkontroll från golvet.

Med en energieffektivitet på över 165 lumen/watt så är armaturerna riktiga ljusmaskiner. En dagsljusvit variant med 5300 Kelvin i färgtemperatur valdes för att öka synbarheten i lokalen. Detta dagsljusvita ljuset verkar även uppiggande och förbättrar koncentrationen hos de som jobbar i lagret.

Armaturerna på lägre höjd har en s.k. mikroprisma-lins som minimerar bländningen men som ger betydligt bättre ljusutbredning än traditionella lysrörsarmaturer. Det innebär att ljuset fördelas jämt i lokalen och sprids även in till i ställagehyllorna. De armaturer som sitter på 12 meters höjd har linser kring dioderna för att bättre kunna koncentrera ljuset mot golvet från högre höjder, men ändå avvägt så att hyllkanterna lyses upp.

Resultat

  • Ett ljusare och fräschare lager.
  • Synbarheten har förbättrats då det dagsljusvita ljuset gör att färger och rörelser lättare uppfattas av ögat. Bättre ljus ökar energinivåerna och påverkar arbetsmiljön positivt.
  • Antalet armaturer minskades med över 71 % (från 1951 till 570 stycken) trots en högre belysningsstyrka i lokalen.
  • Total installerad effekt i den nya belysningslösningen beräknas vara över 57 % lägre.

Miljö- och energibesparing

Genom att använda en Smart LED™-belysning i lagret så beräknas besparingarna uppgå till:

  • Totalkostnaden (Life-Cycle Cost) beräknas bli 54 % lägre över en 10-års period
  • Energibesparingen beräknas bli över 66 % per år

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om produkten LumiOPTIMA 5218.