fbpx

AMF Fastigheter, en ljusare värd

Kontorsbelysning
AMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med 39 kommersiella fastigheter i Stockholm och Sundbyberg. Genom att utveckla och förvalta kontor, handelsplatser och kvarteren runtomkring bidrar AMF Fastigheter till en levande och attraktiv stad.
AMF Fastigheter är ett helägt dotterbolag till pensionsbolaget AMF. Fastighetsportföljen som AMF Fastigheter förvaltar har idag ett marknadsvärde om cirka 50 miljarder kronor.
I en lokal i kvarteret Tobaksmonopolet på Södermalm i Stockholm skulle en ny hyresgäst flytta in och AMF Fastigheter skulle anpassa lokalen efter hyresgästens önskemål. AMF Fastigheter ville ha en energisnål och hållbar belysningslösning som var flexibel och gav hyresgästen ”lite extra” i form av design och funktion. En viktig funktion för hyresgästen var att armaturerna skulle gå att dimra.

Lösning

AMF Fastigheter valde att i detta projekt använda vår allra senaste Smart LED™-armatur, en LED-panel som heter SkyPANEL 66 CTC. Denna armatur kan med hjälp av en fjärrkontroll fås att ändra färgtemperatur från varmvitt till dagsljusvitt ljus (mellan 3000-5700 Kelvin) samt dimras.

I lokalen har armaturerna delats upp i ett antal zoner så att man kan ha olika färgtemperaturer och ljusnivåer i olika delar av lokalen.

Ljusnivåerna planerades för 300 lux i de flesta delarna av lokalen. Vid konferens och mötesbord planerades för 500 lux vid bordsytan (i mitten av rummet).

SkyPANEL CTC – Smart LED™ som piggar upp på arbetsplatsen

Genom att justera färgtemperaturen kan man till exempel öka produktiviteten på arbetsplatsen. Forskning har påvisat att ju större exponering under dagen av naturligt dagsljus desto piggare och mer produktiva blir människor.

Denna armatur ger möjlighet till att styra färgtemperaturen från varmvit till dagsljusvit. Dagsljusvitt ljus aktiverar, piggar upp och ökar koncentrationen medan ett varmvitt ljus lugnar ner och verkar avslappnande, till exempel i slutet på arbetsdagen. Idealet är att imitera det naturliga ljuset, både i nivå och färg under dagen. När kroppen får för lite dagsljus ökar utsöndringen av sömnhormonet melatonin. Resultatet är trötthet och mindre produktiva medarbetare. Läs mer om Människan & ljuset här.

Resultat

  • 90 st LED-paneler av modellen SkyPANEL 66 CTC användes i projektet.
  • Total installerad effekt belysning är endast ca 3,1 kW.
  • Medelbelysningsstyrka (allmänbelysning) på cirka 300 lux i kommunikationsytor och kontorsytor.
  • Medelbelysningsstyrka på cirka 500 lux vid bordsyta i konferensrum.
  • En nöjd hyresgäst.

Miljö- och energibesparing

Genom att använda en energisnål Smart LED™ belysningslösning har AMF Fastigheter kunnat minska elanvändningen och göra stora miljövinster.

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om armaturerna SkyPANEL 66 CTC som användes i detta projekt. Armaturen är bedömd som accepterad av Byggvarubedömningen.