fbpx

Balder fastigheter parkeringsgarage, Södermalm

Garagebelysning
Balder fastigheter och dess dotterbolag Tulija äger och förvaltar fastigheter över hela Sverige. I Stockholm äger man bland annat en fastighet i kvarteret Postiljonen på Krukmakargatan på Östermalm. I denna fastighet har man ett parkeringsgarage där den befintliga belysningen var tvungen att bytas ut på grund av att armaturerna började gå sönder. Den befintliga belysningen bestod av traditionella armaturer bestyckade med två stycken 36 watts lysrör. Man ville titta på alternativen att dels ersätta med LED-belysning eller att sätta in nya lysrörsarmaturer.

Lösning

Genom att använda vår Smart LED™ av typen LumiROD 416 Eco så reduceras energiförbrukningen i flera steg. I första steget så reducerades antalet armaturer. I nästa steg så reduceras energiförbrukningen genom att LED-armaturerna har en effektförbrukning på 36 watt, jämfört med de tidigare lysrörsarmaturerna på cirka 80 watt. I sista steget sparas maximalt med energi genom att alla armaturer har en inbyggd rörelsesensor. Rörelsesensorn ökar ljuset på alla armaturer från 25 % effekt till 100 % effekt i tre minuter då en rörelse detekteras. Genom denna funktion så uppnås en stor besparing då närvarograden i ett parkeringsgarage är väldigt låg. Men man gör ändå inte avkall på säkerheten genom att man behåller en låg ljusnivå i garaget.

Resultat

  • Ljusstyrka och kvalitet förbättrades
  • Det dagsljusvita ljuset bedöms som trevligare och känns säkrare
  • Antalet armaturer reducerades med cirka 25 %
  • Total installerad effekt reducerades från cirka 2 200 watt till 600 watt

Miljö- och energibesparing

Med hjälp av den nya belysningslösningen beräknas Balder/Tulija göra följande energibesparing per år (jämfört med alternativ lösning med nya lysrörsarmaturer):

  • 77 % energibesparing
  • mer än 15 000 kWh reducerad elförbrukning per år
  • mer än 4,5 ton reduktion i koldioxidutsläpp per år
  • mer än 15 500 kr per år besparing i el- och nätkostnader
  • cirka 55 % lägre totalkostnader över en 10-års period

 

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om produkten LumiROD 416