fbpx

Docupartner ville ha uppiggande ljus

Kontorsbelysning
Under femton års tid har Docupartner levererat produkter och lösningar till kontor med fokus på att göra det så miljövänligt som möjligt. DocuPartner satte redan 2008 upp ett övergripande miljömål – att minska CO2-utsläppen med 40 % per medarbetare fram till 2015. Fram till och med 2015 har de minskat sina utsläpp med 39 %. Företaget har i de närmaste uppnått sitt mål. Docupartner har nu beslutat sig för att ytterligare öka sin ambition att minska utsläppen. Det nya målet är att minska CO2-utsläppen med 45 % per medarbetare till år 2020.
När Docupartner flyttade till nytt kontor så ville de självklart ha en energisnål och smart LED-belysning. Men det stannade inte där. Docupartner ville ha uppiggande ljus på kontoret för att skapa en ännu bättre arbetsplats för företagets anställda. För att skapa ett uppiggande ljus så behövs inte bara rätt belysningsstyrka utan det krävs också en färgtemperatur på ljuset som motsvarar dagsljus, det vill säga omkring 5000-6000 Kelvin.

Lösning

Docupartner valde att använda en LED-panel som heter SkyPANEL i kontorsytor och korridorer. I kontor och konferensrum där man ville ha möjlighet till att dimra belysningen användes en dimbar LED-panel som heter SkyLIGHT. Båda är energisnåla och bländfria LED-paneler med dagsljusvitt ljus (5300-5500 Kelvin). I förråd och skrivarrum mm användes en Smart LED-plafond som heter SoHo. Den har inbyggd rörelse- och ljusstyrning med dimringsläge, även den i dagsljusvitt utförande.

Ljusnivåerna planerades för 500 lux vid arbetsytor och konferensrum och för 200-300 lux i korridorer och förråd. I kontor och konferensrum användes dimbara LED-paneler.

Smart LED™ som piggar upp på arbetsplatsen

Genom att använda armaturer där färgtemperaturen efterliknar dagsljus kan man bland annat öka produktiviteten på arbetsplatsen. Forskning har påvisat att större exponering under dagen av naturligt dagsljus desto piggare och mer produktiva blir vi människor.

Dagsljusvitt ljus aktiverar, piggar upp och ökar koncentrationen medan ett varmvitt ljus lugnar ner och verkar avslappnande, till exempel i slutet på en arbetsdag. Idealet är att imitera det naturliga ljuset, både i nivå och färg under dagen. När kroppen får för lite dagsljus ökar utsöndringen av sömnhormonet melatonin. Resultatet är trötthet och mindre produktiva medarbetare. Läs mer om Människan & ljuset här.

Resultat

  • 77 stycken dagsljusvita LED-paneler och plafonder användes i projektet.
  • Total installerad effekt belysning är endast cirka 2,6 kW.
  • Medelbelysningsstyrka (allmänbelysning) på cirka 300 lux i kommunikationsytor.
  • Medelbelysningsstyrka på cirka 500 lux i konferensrum och kontor.
  • En nöjd hyresgäst med pigga och glada medarbetare.

Miljö- och energibesparing

Genom att använda en energisnål Smart LED™ belysningslösning har Docupartner kunnat minska elanvändningen och göra stora miljövinster.

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om armaturerna SkyPANEL, SkyLIGHT och SoHo som användes i detta projekt. Armaturen är bedömd som accepterad av Byggvarubedömningen.