fbpx

Energisnål LED-belysning i Fisher Clinicals höglager

Industri, lager & logistik
Fisher Clinical Services är ett av världens största företag inom medicinsk teknik och tjänster. Företaget har fastigheter och produktionslokaler över hela världen. Vid deras produktionsenhet i Horsham, södra England, så har företaget byggt ett nytt höglager med en lokalyta på 92 504 m3. Kravet var en energisnål LED-belysning i Fisher Clinicals höglager. I lagergångarna eftersträvades en medelbelysningsstyrka på > 300 lux.

Lösning

Valet av belysningslösning i höglagret föll på vår Smart LED™-armatur SunRAY. I byggnaden har använts SunRAY 8, SunRAY 8 Ultra samt SunRAY 6. SunRAY 8 har använts i lagergångarna med en speciell optik för smala ställagegångar i höglager där ljuset effektivt når golvet. SunRAY 8 Ultra har använts som allmänbelysning där det är högt i tak och SunRAY 6 vid lägre takhöjder. Armaturerna finns med olika färgtemperaturer på dioderna men här används dagsljusvitt ljus (5000 K).

Armaturen i lagergångarna har inbyggd rörelsesensor. I detta fall så används rörelsesensorerna till att sänka ner ljuset till 10 % av effekten efter 5 minuter om ingen rörelse detekterats. På så sätt så får man en ännu energieffektivare belysning.

Alternativet man tittade på var att använda armaturer med 400 watt SON-T ljuskällor.

Resultat

  • Kravet på medelbelysningsstyrka > 300 lux uppnås
  • Antalet LED-armaturer blev 28 % färre än med SON-T 400 watt armaturer
  • Det dagsljusliknande ljuset skapar bättre arbetsmiljö
  • Resultatet blev en energisnål LED-belysning i Fisher Clinicals höglager

Miljö- och energibesparing

Om man jämför med ett alternativ med 400 watt SON-T ljuskällor uppnår man följande besparingar i sitt nya höglager:

  • 82 % lägre elkostnader
  • en minskning i koldioxidutsläpp från 145 till 30 ton per år

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om produkten SunRAY 8, SunRAY 8 Ultra samt SunRAY 6