fbpx

Greenpark parkeringsgarage, Skarpnäck

Garagebelysning
Greenpark äger och förvaltar parkeringsgarage i Stockholmsområdet. Greenpark vill utveckla miljötänket i sina garage och samtidigt ge bättre service till sina kunder. I deras garage i Skarpnäck har man därför beslutat om att byta till LED-belysning som dels spar energi och miljö, minskar underhållet och dessutom ger att bättre ljus till kunderna i garaget.

Lösning

Genom att använda vår Smart LED™ av typen SunRAY 4 så reduceras energiförbrukningen i flera steg. I första steget så reduceras antalet armaturer med ca 40 %. I nästa steg så reduceras energiförbrukningen genom att LED-armaturerna är på 44 watt uteffekt, jämfört med de tidigare lysrörsarmaturerna på 72 watt. I sista steget sparas maximalt med energi genom att fyra stycken LED-armaturer på varje plan har en inbyggd rörelsesensor. Detta innebär att en rörelsesensor trådlöst ökar ljuset på alla armaturer från 10 watt till 44 watt på ett plan i fyra minuter då en rörelse detekteras. Genom att ställa in ljuset på 10 watt i viloläge, i kombination med högre belysningsstyrka samt vitare ljus, så upplevs garaget som säkrare och mycket ljusare.

Att driftskostnaderna minskar för garaget gör dessutom att värdet på fastigheten ökar på sikt.

Resultat

  • Ljusstyrka och kvalitet förbättrades
  • Det dagsljusvita ljuset bedöms som trevligare och känns säkrare
  • Antalet armaturer reducerades med cirka 40 %
  • Total installerad effekt reducerades från cirka 6 200 watt till 2 400 watt
  • Det förbättrade driftnettot ökar värdet på fastigheten

Miljö- och energibesparing

Med hjälp av den nya belysningslösningen beräknas Greenpark göra följande energibesparing per år (jämfört med tidigare lösning):

  • 77 % energibesparing
  • mer än 41 500 kWh reducerad elförbrukning per år
  • mer än 20 ton reduktion i koldioxidutsläpp per år
  • mer än 45 000 kr per år besparing i el- och nätkostnader

 

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om produkten SunRAY