fbpx

Smart LED-belysning i Greenparks parkeringsgarage

Garagebelysning
Greenpark har, som namnet antyder, ett mål att skapa grönare och miljövänligare parkeringsmiljöer i sina parkeringsgarage. Man vill även förbättra vistelsemiljön genom att öka ljusnivåerna. Detta skapar en säkrare miljö då synbarheten ökar och mörka prång och hörn blir lite ljusare. Man vill därför alltid ha en smart LED-belysning i Greenparks parkeringsgarage.
I parkeringsgaraget på Luftskeppsgatan, i Skarpnäck utanför Stockholm, fanns ett antal gamla lysrörsarmaturer med 2×36 watt lysrörsljuskällor. Armaturerna och ljuskällorna var mycket nedsmutsade med försämrat ljusutbyte som följd. Därför så ville man att den nya belysningslösningen även skulle ha en högre kapslingsklass för att slippa nedsmutsade ljuskällor med försämrat ljusutbyte. Dessutom ville man också ha smarta funktioner som medför att armaturerna förbrukar så lite energi som möjligt utan att göra avkall på säkerheten.

Lösning

För att uppfylla kraven på en smart LED-belysning i Greenparks parkeringsgarage användes vår Smart LED™ LumiROD 414 Eco. Denna armatur är en ljusmaskin med över 140 lumen per watt. En dagsljusvit variant med 5500 Kelvin i färgtemperatur valdes för att öka synbarheten i garaget.

Armaturen är även fullt dimbar mellan 0-100 procent. Armaturen kan utrustas med inbyggd ljus- & rörelsesensor eller så kan den styras/dimras med DALI eller 10VDC rörelsesensorer. Denna inbyggda rörelsesensor kan ställas in för sparlågeläge, ett läge då ingen närvaro detekterats, på mellan 0-90 procent effekt. Även tiden för hur länge armaturen ska vara tänd på full effekt vid rörelsedetektering är steglöst ställbar.

I detta fall användes inbyggd rörelsesensor. Trots att armaturen blir dyrare med denna rörelsesensor så minskar kostnaden för installation så pass mycket att totalkostnaden för ny belysning blir lägre. Dessutom med en funktion som inte gör avkall på kravet att inte släcka ljuset helt i garaget.

I detta garage så ställdes armaturerna in så att de i sparlågeläge använder 25 % effekt (9 watt). Vid rörelsedetektering så tänds de upp till 36 watt (full effekt) i sex minuter).

För att göra det enkelt för kunden så konfigurerades alla armaturer enligt önskemål innan leverans. Detta innebar en mycket enkel och snabb installation utan efterkonfigurering. Rörelsesensorn kan emellertid ändras på plats med en fjärrkontroll om man som exempel vill att en viss armatur ska vara tänd längre, eller kanske inte vill att den går ner i sparlågeläge.

LumiROD 416 Eco har en hög kapslingsklass (IP66) med en slät ovansida som därför lämpar sig väl för parkeringsgarage eller andra smutsiga miljöer. Det betyder att armaturen lyser längre och klarare med mindre krav på underhåll.

Resultat

  • Stor energibesparing utan att behöva släcka ljuset helt i garaget
  • 35 % lägre totalkostnad (LCC) över 10 år för parkeringsgaraget höjer värdet på fastigheten
  • Antalet armaturer reducerades med 30 %
  • Medelbelysningsstyrkan ökade från ca 65 lux till 100 lux
  • Synbarheten har förbättrats då det dagsljusvita ljuset gör att färger och rörelse lättare uppfattas av ögat

Miljö- och energibesparing

Genom att använda en smart LED-belysning i Greenparks parkeringsgarage så beräknas besparingen för Greenpark uppgå till:

  • 72 % lägre energikostnader eller 24 000 kr/år i elkostnader
  • 72 % lägre koldioxidutsläpp
  • Total kostnadsbesparing över 10 år (LCC) beräknas bli 165 000 kr

 

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om produkten LumiROD 414 Eco