fbpx

Smart LED-belysning nya serverhallen

Industri, lager & logistik
När Teracom bygger ännu en ny och energisnål datahall i deras lokaler vid Nackamasterna så väljer man produkter av utmärkt kvalitet. Det är viktigt att kylanläggningar, krafttillförsel, reservkraft och rack till servrar och videoutrustning håller högsta kvalitet och är energieffektiva och miljövänliga. Att även belysningen är energieffektiv är viktigt för det betyder att avkylningsbehovet också minskar. Kravet på belysningen i hallen är 500 lux vid golvytan för en bra arbetsmiljö.

Lösning

Valet av belysningslösning föll på vår Smart LED™ LumiROD 414 Eco på 36 watt med dagsljusvitt ljus (5300 K). LumiROD är en av våra mest energieffektiva ljusmaskin som producerar ett dagsljusliknande ljus med en effektivitet på nästan 150 lumen per watt.

Armaturen har i denna variant inbyggd ljus- och rörelsesensor. I detta fall så används rörelsesensorerna till att stänga ner ljuset efter 10 minuter om ingen rörelse detekterats. På så sätt så får man en ännu energieffektivare belysning. Då just detta rum har fönster med mycket ljusinsläpp så kan den inbyggda ljusstyrningen konfigurerats till att hålla en konstant luxnivå på 750 lux. Detta innebär att på dagar och tider med mycket dagsljus så dimras armaturerna automatiskt ner eller släcks helt då de inte behöver använda full effekt för att uppnå 750 lux.

Resultat

  • Kravet på medelbelysningsstyrka > 500 lux uppnås.
  • 30 % färre armaturer än vanliga modeller av LED-armaturer behövdes.
  • Det dagsljusliknande ljuset skapar bättre arbetsmiljö med förhöjd synbarhet.

Miljö- och energibesparing

Med den energieffektivaste LED-belysningen i Kaknästornets nya datahall så sparar Teracom:

  • ca 70 % lägre elkostnader*
  • mellan 45 000 till 67 000 kr på en 10-års period*

 

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om produkten LumiROD 414

 

*beroende på hur mycket närvaro och hur mycket armaturerna dimras ner på grund av dagsljus så kan besparingen bli mycket större