fbpx

Smart LED i Marels produktionslokaler

Industri, lager & logistik
Marel producerar och säljer processutrustning till livsmedelindustrin, speciellt till kyckling- och fiskproducenter. Marel tillverkar sin processutrustning i sex länder. Vid Marels produktionsanläggning i Colchester i sydöstra England så tillverkas en stor del av deras produkter. I produktionsanläggningen i Colchester hade ett antal 500 watt och 250 watts armaturer med halogen ljuskällor. Dessa förbrukade mycket energi och gav ett ljus som var mindre bra. I lokalen ville man sänka energiförbrukningen, underhållskostnaderna och få samma eller lite bättre medelbelysningsstyrka än man hade med den tidigare belysningen.

Lösning

Med vår Smart LED i Marels produktionslokaler så kunde energibehovet minimeras. Valet av belysningslösning föll på vår Smart LED™ LumiOPTIMA 5218 med dagsljusvitt ljus (5300 K). LumiOPTIMA är vår mest energieffektiva ljusmaskin som producerar ett dagsljusliknande ljus med en effektivitet på över 150 lumen per watt. Armaturen har som standard inbyggd ljus- och rörelsesensor. I detta fall så används rörelsesensorerna till att stänga ner ljuset till 25 % av effekten efter 30 minuter om ingen rörelse detekterats.

Med den inbyggda rörelsesensorn så uppnår man flera saker. Dels så sparas energi då kan man undvika att glömma ljuset på i olika delar av byggnaden. Dessutom så blir det aldrig helt släckt någonstans i lokalen vilket upplevs som en säkrare miljö. Den kombinerade inbyggda ljus- & rörelsesensorn kan optimeras på plats för olika behov med en enkel fjärrstyrning.

Det dagsljusvita ljuset bidrar också till en säkrare miljö då synbarheten blir bättre. Ljuset bidrar även till en piggare och gladare personalstyrka.

Resultat

  • Kravet på att medelbelysningsstyrkan skulle vara bättre än den gamla belysningen uppnåddes
  • Rörelsesensorerna sparar ännu mera energi än beräknat
  • Det dagsljusliknande ljuset skapar bättre arbetsmiljö
  • Med Smart LED i Marels produktionslokaler så återbetalar sig investeringen på två år

Miljö- och energibesparing

Genom att använda våra Smart LED i Marels produktionslokaler uppnår man följande besparingar:

  • 75 % lägre elkostnader
  • 72 % lägre koldioxidutsläpp per år

 

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om produkten LumiOPTIMA 5218